Dla biznesu

Czy Twoi pracownicy chorują?

Obraz1

Stres związany z pracą

stanowi drugi najczęściej zgłaszany problem zdrowotny związany z pracą w Europie.

Po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, około połowa pracowników uważa ten problem za powszechny w swoim miejscu pracy.

Około 4 na 10 pracowników uważa, iż problem stresu nie jest właściwie rozwiązywany w ich miejscu pracy

15472679814_c15b6a7a88_sroda_czwartek

Jak pomóc pracownikom w radzeniu sobie ze stresem?

w naszej autorskiej metodzie przeprowadzamy następujące kroki:

Wywiad pracowniczy – ankieta Wywiad z pracodawcą Diagnoza poziomu stresu – pracownicy Analiza – wyniki badań stresu Propozycja rozwiązań dla pracowników

STRES! Zarządzamy NIM!

PROPONUJEMY – TRENINGI DLA FIRM:

1. Jako zabawy integracyjne

2. Jako treningi firmowe dla pracowników

3. Jako element systemu motywacyjnego

4. Program edukacyjny

ZAPROŚ NAS!

EEG Biofeedback – skierowany po raz pierwszy w Polsce do biznesu.
Podejście biologiczne, stawiające na najprostsze rozwiązania a tym samym przynoszące trwałe efekty.
Łączenie klasycznych narzędzi do pracy ze stresem z EEG Biofeedback daje nam duże możliwości kontroli efektów pracy oraz tworzenia spersonalizowanych kolejnych kroków w pracy nad stresem.
Wyniki treningów są namacalne w generowanych raportach trendu po cyklu treningów.

 

Uwalniamy potencjał mózgu

Biofeedback

WALCZYMY ZE STRESEM