Diagnoza Dorośli i dzieci

Zadaniem diagnozy jest ustalenie jak funkcjonuje Twoja fizjologia, czego potrzeba falom mózgowym oraz dlaczego to, co robiłeś do tej pory, nie zdawało egzaminu. Dzięki diagnozie uzyskasz odpowiedź  na pytanie, co jest przyczyną Twoich problemów oraz jak sobie z nimi poradzić.

Najczęściej diagnozowane problemy z którymi się zgłaszacie to:

 • problemy ze snem (wydłużone zasypianie, wybudzenia w nocy, zmęczenie po przebudzeniu)
 • problemy z koncentracją i pamięcią
 • skutki przewlekłego stresu (szerokie spektrum)
 • ogólne napięcie i niepokój
 • otyłość/podjadanie/zaburzenia odżywiania, tzw. busy mind (gonitwa myśli)
 • „zawieszanie się”
 • problemy z uczeniem się
 • stany lękowe/paniki
 • obniżenie/wahania nastroju/depresja
 • chroniczny ból, migreny/napięciowe bóle głowy
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • nadciśnienie i wiele innych

Diagnoza przeprowadzana jest w 4 krokach:

Krok 1: Wywiad

Zostaną Ci zadane liczne pytania dotyczące codziennego funkcjonowania, dopytamy o Twoje nawyki oraz problem z którym się zgłosiłeś. W przypadku diagnozy dziecka wywiad jest przeprowadzany z rodzicem, a dopiero potem – z dzieckiem.

Krok 2: Diagnoza Neurofeedback 

W oparciu o  EEG (elektroencefalogram) zanalizowany  zostanie zapis fal mózgowych, dzięki temu będzie można ocenić Twój stan rozluźnienia, czujności, świadomości, spokoju, koncentracji, a także to, jak radzisz sobie z  rozwiązywaniem problemów.

Krok 3: Diagnoza Biofeedback 

Jest to profil stresu psychofizjologicznego, który przeprowadzamy za pomocą sensorów (rejestrowany jest oddech, napięcie mięśniowe, puls oraz przewodzenie skóry). Na tym etapie weryfikowane są reakcje fizjologiczne organizmu. Wychwytujemy procesy, które podlegają największym zmianom pod wpływem stresu jak również te, których regeneracja po ustąpieniu stresu przebiega powoli. Analizie poddawany jest sposób odżywiania, nawyki dotyczące snu oraz aktywność fizyczna, ponieważ wszystkie te czynniki mają wpływ na sprawność umysłu oraz fizjologię.

W diagnozie nakładane na siebie są wyniki z Neurofeedbacku oraz Biofeedbacku i poddawane ocenie w jakim stopniu korespondują ze zgłoszonymi w wywiadzie problemami.

Krok 4: Omówienie wyników diagnozy oraz propozycji planu treningowego. Zalecenia i wskazówki.

Zapisz się

0 Comments