Chroniczny Ból – innowacyjna metoda zwalczania

Podczas przeprowadzanego z Wami wywiadu najczęściej słyszę: „nie jestem w stanie chodzić, ciągle czuję zmęczenie”, uskarżacie się na bezsenność, irytację, niemożność poruszania się, rozległe bóle mięśni, bezradność, brak motywacji, wycofanie z kontaktów społecznych, mówicie, że nie jesteście w stanie normalnie funkcjonować.

W pracy z chronicznym bólem wykorzystuję innowacyjną metodę wirtualnej rzeczywistości (VR) w połączeniu z wybranymi metodami: Biofeedback, skanowanie ciała, trening Jacobsona, oddech relaksacyjny połączony z wizualizacją bólu. Wirtualna rzeczywistość jest wykorzystana jako czynnik potencjalnie facylitujący proces wizualizacji.

Najczęstsze zespoły bólowe jakich doświadczacie są wynikiem przewlekłych chorób autoimmunologicznych, onkologicznych, np.: bóle w obrębie jamy brzusznej, fibromialgia (uogólniony ból w układzie kostno-stawowym), uogólnione bóle mięśni, bóle reumatyczne, także migreny. Często zespoły te występują jednocześnie, co powoduje znaczące pogorszenie jakości życia.

Oczywiście podczas treningu masz możliwość obserwowania na bieżąco zmian zachodzących w organizmie – widzisz jak pod wpływem zmian fizjologicznych zmniejsza się ból oraz wszelkie napięcia z nim związane.

Trening polega na wykorzystaniu specjalnych okularów VR łącznie z metodą Biofeedback (procesy fizjologiczne takie jak oddech, puls, przewodzenie skóry oraz napięcie mięśniowe rejestrowane, a następnie obrazowane, są za pomocą umieszczonych na ciele sensorów).

Badania nad zastosowaniem technologii VR do uśmierzania bólu rozpoczęły się pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Opublikowane zostały efekty oddziaływania rzeczywistością wirtualną podczas wykonywania bolesnych procedur medycznych związanych z ranami oparzeniowymi (Hoffman, i in. 2000). Efekt zmniejszania odczuwanego bólu opiera się na dystrakcji uwagi pacjenta od bodźców bólowych. Im większy jest poziom zaangażowania pacjenta w bodźce odciągające uwagę, tym silniejszy powstaje efekt przeciwbólowy. Zaobserwowano, iż technologie VR dają możliwość znacznie intensywniejszego (w porównaniu z innymi metodami) zaangażowania uwagi pacjenta – tym samym stanowią istotnie skuteczniejsze narzędzie oddziaływań terapeutycznych (por. Botella, i in., 2008, Wiederhold & Wiederhold, 2007; Malloy & Milling, 2010).

Zapisz się

0 Comments